Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można oprócz osi 3 PROW 2007-2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać do Lokalnych Grup Działania (LGD).

W Polsce działa 335 Lokalnych Grup Działania. Żaden inny kraj europejski nie może poszczycić się tak dużą liczbą tych grup.

Czytaj więcej

Dopłaty do materiału siewnego w roku 2014

Agencja Rynku Rolnego od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. przyjmuje wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. O dopłaty mogą ubiegać się producenci rolni, którzy zakupili i zużyli do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r. materiał siewny zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka.

Czytaj więcej

Trwa wypłata dopłat bezpośrednich za 2013 r.

W ramach dopłat bezpośrednich za 2013 rok do 29 stycznia trafiło ponad 5,8 mld zł do blisko 732 tys. rolników. Zgodnie z unijnymi przepisami Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę tych dopłat od 2 grudnia ubiegłego roku, a zakończy je do 30 czerwca 2014 r.

Czytaj więcej

III etap konsultacji PROW 2014 – 2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło konsultacje publiczne II projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w którym uwzględniono część uwag zgłoszonych w trakcie dotychczasowych konsultacji oraz w ramach ex-ante.

Projekt uzupełniono także w części diagnostyczno – strategicznej. Zmodyfikowano i doprecyzowano opisy poszczególnych działań. Dodano również rozdziały dotyczące kwestii budżetowych oraz monitorowania i oceny.

Uwagi do projektu PROW 2014 – 2020 można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2014 roku.

Czytaj więcej

Integrowana ochrona roślin

Obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. wynika z postanowień art. 14 dyrektywy 2009/128/WE oraz rozporządzenia nr 1107/2009. Artykuł 55 rozporządzenia nr 1107/2009/WE stanowi, że środki ochrony roślin muszą być stosowane właściwie.

Czytaj więcej

Globalne Forum Żywności i Rolnictwa

Podczas berlińskiego Zielonego Tygodnia Federalne Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów zorganizowało Globalne Forum Żywności i Rolnictwa. Uczestniczyło w nim 69 oficjalnych delegacji z całego świata

Był to już 6. Berliński Szczyt Ministrów Rolnictwa. W tym roku brali oni udział w inauguracji Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego.

Tematem wiodącym debaty był problem głodu i niedożywienia oraz próby jego rozwiązania.

Czytaj więcej

Festiwal Smaku Gruczno 2013

Z Festiwalu Smaku nikt głodny nie wraca. Odwiedzających są zawsze tłumy, nigdy nie wystarcza produktów, które zdobywają laury. Wszak są to lokalne przysmaki z całej Polski, wytwarzane na niewielką skalę. Święto smakoszy, miłośników kuchni regionalnej oraz prawdziwego, naturalnego i tradycyjnego jedzenia.


Czytaj więcej

WPR w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej

Polska jest największym beneficjentem środków na II filar WPR a także na politykę spójności. W zakresie środków na płatności bezpośrednie zajmujemy 6 miejsce (Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, W. Brytania) a licząc cały budżet WPR zajmujemy 5 miejsce (Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy).

Czytaj więcej

Strony